Coprod Content Display Coprod Content Display

Denk jij als ambitieuze psychiater dat het anders kan in de ggz?

Gewoon doen!

Coprod Content Display Coprod Content Display

12 redenen om nu te solliciteren en samen met ons te werken aan de beste zorg. Gewoon anders.

Vincent van Gogh gaat het gewoon anders doen in de ggz. Beter. Dat vraagt om verbinders. Om vernieuwers en koplopers. We leren door te doen. We gaan de uitdaging aan met nieuwe vormen van zorg. We werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen. Menselijke en technologische vernieuwingen. Soms ook niet-medisch. Want wij doen normaal over psychiatrie.

Zelfregie voor de cliënt, daar gaat het om. Dat lukt alleen maar in hechte samenwerking met onze ketenpartners en het sociale netwerk van onze cliënten. Tegelijk maken we de toegang tot de specialistische ggz eenvoudiger voor cliënten die ons het hardste nodig hebben. Zo’n ambitie vraagt om professionals die, net als wij, geloven in een betere ggz.

Coprod Content Display Coprod Content Display

#1

VISIE

#2

AMBITIE

#3

ANDERS

#4

INNOVATIE

#5

DUIDELIJK

#6

KLEIN

#7

NETWERK

#8

LEREN

#9

HART

#10

LEVEN

#11

LEF

#12

VERBINDER

#1

VISIE

Herstel is haalbaar. En de kans op herstel is het grootst als een cliënt meteen de juiste zorg krijgt. In zijn eigen omgeving en toegespitst op de eigen situatie. Het alledaagse leven biedt veel herstelkracht. Daar willen we meer gebruik van maken. Met de cliënt zo veel mogelijk zelf in de regie. Maar nooit in isolement. Zorg is immers een kwestie van samen. Alle opties op tafel: in overleg met de cliënt, zijn familie en andere zorgverleners. Als we daarin slagen, verbetert tegelijk de toegang tot de specialistische ggz. We zien onszelf als een lerende organisatie, met intensieve contacten in de keten en het sociale netwerk. Zo werken we aan een ggz die toegankelijk, effectief en dichtbij is.

#2

AMBITIE

Hier werken we komende jaren aan:

  • cliënt in de regie
  • eenvoudige toegang tot de geestelijke gezondheidszorg
  • persoonsgerichte zorg
  • zorg dichtbij - in de eigen omgeving en ‘op maat’
  • samenwerking in de keten, zo flexibel mogelijk
  • de sociale omgeving is nauw betrokken
  • onnodige verwijzingen voorkomen naar de specialistische ggz
  • vaker inzetten op niet-medische interventies
  • coördinatie in de zorgketen voor intensieve zorggebruikers

#3

ANDERS

De ggz staat onder druk. Het stelsel loopt deels vast. Daarom steken we onze nek uit. En gaan we het gewoon anders doen. Dat kan én moet. Daarom geven we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen op technologisch en ICT-gebied en verbinden we die met de praktijk. We geven ruimte aan niet-medische oplossingen en het ‘normaliseren’ van de psychiatrie. We denken en handelen meer in het sociale netwerk naast de zorgketen. Een behandeling slaagt beter als je het samen doet: in een netwerk met anderen om de cliënt heen. Innovatie en onderzoek helpen om de cliëntvraag echt centraal te stellen. Om te focussen op persoonsgerichte zorg voor een cliënt die zo veel mogelijk zelf de regie heeft. Tegelijk maken we de toegang tot de specialistische ggz eenvoudiger voor de cliënten die ons het hardste nodig hebben. En die nu vaak lang moeten wachten.

#4

INNOVATIE

Je krijgt de kans om het gewoon anders te doen. Door mee te leren en te bouwen aan een toonaangevende en innovatieve organisatie. Je werkt mee aan nieuwe samenwerkingsvormen en zorgconcepten, met behulp van technologie. Denk bijvoorbeeld aan e-health. Samen met onze partners in de keten en het sociale netwerk nieuwe oplossingen bedenken voor hardnekkige problemen. Zo bouwen we samen aan een nieuwe ggz. Het online platform123Psychiatrie voor onderlinge consultatie is een fraai voorbeeld. Leren door te doen. En, leren is ook fouten durven maken.

#5

DUIDELIJK

Onze ambitie, doelen en toekomstrichting zijn helder. Dat is fijn! We weten welke plek onze organisatie wil hebben in de toekomst. En daar werken we hard aan. Duidelijk is ook dat dit iets van jou vraagt. Want onze ambitie waarmaken doen we samen. Duidelijk is ook dat niemand op zijn lauweren kan rusten. De ggz is volop in beweging en wij bewegen mee!

#6

KLEIN

Vincent van Gogh is de grootste ggz-organisatie in Noord-Limburg. Zeker. Maar geen logge organisatie waarin je verdwaalt. Vanaf 2018 organiseren we onze zorg vanuit 11 kleine eenheden, of 'schepen' zoals wij ze noemen. Zo spelen we beter in op de veranderende zorgvraag : veerkrachtig, snel en adaptief. Elke eenheid heeft een manager en een specialist-manager die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten. De 11 kleine schepen varen in één vloot en onder één vlag met dezelfde ambitie. Onze teams staan als zelfsturende eenheid aan het roer van de verandering!

#7

NETWERK

Je doet je werk niet alleen. Wij willen niet op een eiland werken. We zoeken bewust de kracht van samen op. In de hele zorgketen. Denk aan het vernieuwende en innovatieve platformwww.123psychiatrie.nl voor onderlinge consultatie. Die samenwerking zoeken we óók in het sociaal netwerk rondom de cliënt. Dat doen we voor een sneller en effectiever herstel. Kortom, koester het gezelschap en de meerwaarde van het sociale netwerk. In het gewone leven zit veel herstelkracht.

#8

LEREN

Je bent welkom in onze lerende organisatie. Maar dé organisatie bestaat niet. De organisatie, dat ben jij: nieuwsgierig en altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Natuurlijk met het belang van de cliënt op het netvlies. Daarom krijg je bij ons de ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Vincent van Gogh is ook actief in toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Wij doen onderzoek in samenwerking met verschillende universiteiten. Daarnaast neemt Vincent van Gogh deel aan diverse kennisnetwerken. We hebben zelfs een managementopleiding in samenwerking met Nyenrode.

#9

HART

Je hebt hart voor mensen met een complexe psychische aandoening. Net als wij ben je gedreven om de zorg naar een hoger plan te brengen, passend binnen de veranderde zorgvraag en het constant veranderende zorglandschap. En daar krijg je alle ruimte voor. Wat je doet is betekenisvol voor anderen. Je werkt in een lastig vakgebied, maar wel op een plek waar je groot verschil kunt maken voor mensen met een psychische stoornis. Heb je een positieve kijk op het leven en zie je mogelijkheden en kansen? Laat je hart dan spreken!

#10

LEVEN

Het is goed wonen en werken in Noord-Limburg. Genoeg pittoreske dorpen en steden. Een prachtige natuur binnen handbereik. Verzekerd van rust, ruimte en een rijke cultuur. Je woont in het hart van Europa. (www.liefdevoorlimburg.nl)

#11

LEF

We weten dat het anders kan in de ggz, maar hebben geen blauwdruk hoe het moet. Heb jij het lef om samen met ons te vernieuwen en voorop te lopen? Dan pas je goed bij ons. De ambitie om inhoudelijk mee te denken en te sturen, is je tweede natuur. Je denkt concreet mee over nieuwe zorgproducten en neemt hierin ook initiatief. Je bent niet gevoelig voor hiërarchie, denkt out of the box en toont lef en durf. Ook als dat van je vraagt om zelf kwetsbaar te zijn en je nek uit te steken.

#12

VERBINDER

Het kijken-over-de-schotten is onderdeel van je werk. De zorg past niet in een hokje en de ggz al helemaal niet. Daarom is kunnen verbinden een van je troefkaarten. Met meerdere disciplines de beste zorg voor de cliënt bieden, is een uitdaging die je graag aangaat. Samen met onze ketenpartners en het sociale netwerk zoek je naar nieuwe wegen. Zo help je mee een nieuwe ggz dichterbij te brengen.

 

Coprod Content Display Coprod Content Display

Coprod Content Display Coprod Content Display